ฉนวนกันความร้อน IXPE

เป็นโฟมที่ทนความร้อนและความเย็นได้ดี ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานฉนวนกันความร้อน (ปะเก็น) ซึ่งค่าการนำความร้อนต่ำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมจำพวก งานก่อสร้าง, เครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมยานยนตร์ และ อุปกรณ์การกีฬาต่างๆ  รูปแบบมีทั้งแบบม้วนและแบบท่อ ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า

Share

Share

 IXPE FOAM เป็นโฟมที่ทนความร้อนและความเย็นได้ดี ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานฉนวนกันความร้อน
ซึ่งค่าการนำความร้อนต่ำ
 และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมจำพวก
งานก่อสร้าง, เครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมยานยนตร์ และ อุปกรณ์การกีฬาต่างๆ รูปแบบมีทั้งแบบม้วนและแบบท่อ
ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า

    
Standard Size
CodeSizeColor
2501 S (80,99)1mm x 1000mm x 500MWhite + Black
3002 S (80,99)2mm x 1000mm x 300MWhite + Black
3002 S FR-ND (90)2mm x 1000mm x 300MGray (Fire resistance)
3003 S (80,99)3mm x 1000mm x 200MWhite + Black
3003 FR-ND (90)3mm x 1000mm x 200MGray (Fire resistance)
3004 S (80,99)4mm x 1000mm x 200MWhite + Black
3004 FR-ND (90)4mm x 1000mm x 200MGray (Fire resistance)
3005 S (80,99)5mm x 1000mm x 150MWhite + Black
3005 FR-ND (90)5mm x 1000mm x 150MGray (Fire resistance)
3006 S (80,99)6mm x 1000mm x 150MWhite + Black
3006 FR-ND (90)6mm x 1000mm x 150MGray (Fire resistance)
3007 S (80,99)7mm x 1000mm x 100MWhite + Black
3008 FR-ND (90)8mm x 1000mm x 100MGray (Fire resistance)
3010 S (80,99)10mm x 1000mm x 50MWhite + Black
3012 S (80,99)12mm x 1000mm x 50MWhite + Black
3013 S (80,99)13mm x 1000mm x 50MWhite + Black
3015 S (80)15mm x 1000mm x 50MWhite + Black
3025 FR-ND (90)25mm x 1000mm x 30MGray (Fire resistance)
4002 S (80,99)2mm x 1000mm x300MWhite + Black
4002 FR-ND (90)2mm x 1000mm x 300MGray (Fire resistance)
4003 S (80,99)3mm x 1000mm x 300MWhite + Black
4003 FR-ND (90)3mm x 1000mm x 300MGray (Fire resistance)
4004 S (80,99)4mm x 1000mm x 200MWhite + Black
4004 FR-ND (90)4mm x 1000mm x 300MGray (Fire resistance)
4005 S(80,99)5mm x 1000mm x 200MWhite + Black
4005 FR-ND (90)5mm x 1000mm x 200MGray (Fire resistance)
4006 S (80,99)6mm x 1000mm x 150MWhite + Black
4006 FR-ND (90)6mm x 1000mm x 150MGray (Fire resistance)
4008 S (80,99)8mm x 1000mm x 100MWhite + Black
4008 FR-ND (90)8mm x 1000mm x 100MGray (Fire resistance)
4010 S (80,99)10mm x 1000mm x 100MWhite + Black
4012 FR-ND (90)12mm x 1000mm x 50MGray (Fire resistance)
4015 S (80)15mm x 1000mm x50MWhite + Black
4015 FR-ND (90)15mm x 1000mm x 50MGray (Fire resistance)
4020 S (80)20mm x 1000mm x 50MWhite + Black
4020 FR-ND (90)20mm x 1000mm x 50MGray (Fire resistance)