รับสมัครงานพนักงาน Part-time จำนวนมาก

Last updated: 2014-07-15  |  367 Views  | 

รับสมัครงานพนักงาน Part-time จำนวนมาก

รับสมัครพนักงาน Part-time จำนวนมาก

หน้าที่รับผิดชอบ
- สกรีนแผ่นบอร์ด
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (กลางวัน-กลางคืน)
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานในการสมัครงาน มีดังนี้
   • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาทะเบียนบ้าน
   • สำเนาวุฒิการศึกษา
   • สำเนาการอบรมสัมมนา (ถ้ามี)
   • สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)