ปั้ม และประกอบขึ้นรูป

Last updated: Jan 13, 2017  |  6131 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริการ

ปั้ม และประกอบขึ้นรูป

     Die cut, Full cut และ Half cut ปั้มชิ้นงานตามตัวอย่างลูกค้า หรือตามแบบต่างๆ