zone 1

Last updated: 2014-03-06  |  557 จำนวนผู้เข้าชม  | 

zone 1


บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญและทำธุรกิจเกี่ยวกับงานลามิเนตอย่างครบวงจร โดยสามารถรองรับงานลามิเนตของลูกค้าได้หลายประเภท
เช่น ฟองน้ำ ผ้า โฟม EVA EPE PVC และงานอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัท เมฆคีรี (2545) จำกัด ยังมีการบริการอื่นๆ เช่น บริการรับตัดงานทั้งประเภท
ตัดตรง(Slitting) และตัดเฉลียง (Oblique) บริการรับต่อผ้า(Shot) ปั๊มลายผ้า เคลือบกาว และบริการอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
อย่างสูงสุด โดยนอกจากสินค้าในขนาดมาตรฐานแล้ว ทางบริษัทฯยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย