เกี่ยวกับเรา

Last updated: 2017-08-09  |  12992 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

     บริษัทเมฆคีรี (2545) จำกัด

        บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญและทำธุรกิจเกี่ยวกับงานลามิเนตอย่างครบวงจร เช่น อุตสาหกรรมเบาะรถยนต์ ตุ๊กตา รองเท้า กระเป๋า ถุงกอล์ฟ เฟอร์นิเจอร์ การ์เม้นท์ ฯลฯ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยในระยะแรกได้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบของงานลามิเนตให้กับห้างร้านและบริษัทต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในปี 2012 บริษัทฯได้ลงทุนขยายโรงงานเพิ่มเติมและเพิ่มเครื่องจักรหลายเครื่องเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่สูงขึ้นเรื่อยๆและเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
ปัจจุบันบริษัทเมฆคีรี (2545) จำกัด มีบุคลากรทั้งสิ้น 140 คน โดยองค์กรมีการฝึกฝนทักษะความชำนาญให้กับบุคลากรเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงสร้างพื้นฐาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯสามารถรองรับงานลามิเนต ลากาว ทากาว ติดกาว หรือ ประกบของลูกค้าได้หลายประเภท เช่น ฟองน้ำ ผ้าโฟม EVA EPE PVC และงานอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทเมฆคีรี (2545) จำกัด ยังมีการบริการอื่นๆ เช่น บริการรับตัดงานทั้งประเภท ตัดตรง (Slitting) และตัดเฉลียง (Oblique) บริการรับต่อผ้า (Shot) บริการเคลือบกาว และบริการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า มีห้องปฏิบัติการ (LAB TEST)ในการตรวจวัด และ ทดสอบผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานโดยมีการนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตและบริการต่อลูกค้าให้มีความพึงพอใจสินค้าและบริการ

 


วิสัยทัศน์

         มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในกลุ่ม AEC ในด้านการให้บริการ การเคลือบ (Coating) ,ประกบ (Laminating) ,ตัด (Cutting & Slitting) ,ปั๊ม และประกอบขึ้นรูป (Punching & Fabricating) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม อันหลากหลาย อย่างรวดเร็วและแม่นยำทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ

ค่านิยมของบริษัทฯ

   • ความปลอดภัย    
         ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในหลักการบริหารจัดการของเรา ซึ่งเรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการปฏิบัติงานของพนักงาน

   • ซื่อสัตย์สุจริต
         เราดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องในทุกด้าน

   • มั่นใจในคุณภาพ
         ส่งมอบฉับไว มั่นใจในคุณภาพ และมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

    การทำงานร่วมกัน
         พนักงานของบริษัทฯทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว จึงทำให้เกิดพื้นที่การทำงานที่น่าอยู่

    อยู่ร่วมกับชุมชน
         เรามุ่งเน้นในการควบคุมและลดปัญหามลภาวะ เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีของบริษัทฯ และชุมชนรอบข้างภายใต้หลักการ (3Rs) การลดการใช้ (Reduce), การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)