IXPE FOAM

เป็นโฟมที่ทนความร้อนและความเย็นได้ดี ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานฉนวนกันความร้อน (ปะเก็น) ซึ่งค่าการนำความร้อนต่ำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมจำพวก งานก่อสร้าง, เครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมยานยนตร์ และ อุปกรณ์การกีฬาต่างๆ  รูปแบบมีทั้งแบบม้วนและแบบท่อ ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า

฿ 0 ฿ 0